DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Bir Ankara klasiği olan Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu'na Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı olarak tekrar ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği’nin bilimsel aktivitelerinden biri olan ve 2 yılda bir yapılan Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu’nun XXVI. sı 15-19 Kasım 2023’de Ankara Sheraton Otel’de gerçekleşecektir. En önemli misyonu Türkiye’deki dermatologların mesleki bilgi ve becerilerini zenginleştirmek olan bu toplantının Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bir yılda yapılacak olması kıvancımızı bir kat daha arttırmakta.

Dermatolojide en güncel konuların tartışılacağı, pek çok yenilikle zenginleştirilmiş, doyurucu bilimsel programı ile hem öğrenip hem eğleneceğimiz bu toplantıya hepinizi heyecanla bekliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Sibel Ersoy Evans
Sempozyum Başkanı

  Duyuru

Sempozyum Başlangıç Tarihi : 15 Kasım 2023
Sempozyum Bitiş Tarihi : 19 Kasım 2023
Bildiri Gönderim Son Tarihi : 30 Eylül 2023

KURULLAR

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Nilgün Atakan

BAŞKAN

Prof. Dr. Sibel Ersoy Evans

BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Sibel Doğan Günaydın

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayşen Karaduman
Prof. Dr. Gonca Elçin
Prof. Dr. Sibel Ersoy Evans
Doç. Dr. Sibel Doğan Günaydın
Doç. Dr. Duygu Gülseren
Doç. Dr. Neslihan Akdoğan
Doç. Dr. Başak Yalıcı Armağan

ADZHD YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Sibel Ersoy Evans
Prof. Dr. Esra Adışen
Prof. Dr. Hatice Erdi Şanlı
Prof. Dr. Filiz Canpolat
Prof. Dr. Seray Külcü Çakmak
Doç. Dr. Sibel Doğan Günaydın
Doç. Dr. Duru Tabanlıoğlu Onan

BİLİMSEL PROGRAM


 

CUMHURİYET SALONU

13:00-13:30 AÇILIŞ
AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Başak Yalıcı Armağan
13:30-14:30 KONFERANS
Moderatör: Sibel Ersoy Evans
SIGNS OF SYSTEMIC DISEASES
Dirk Elston
14:30-15:30 OLGULARLA PEDİATRİK DERMATOLOJİ-I
Oturum Başkanı:Deniz Yücelten
Epidermolizis Büllozada Yeni Gelişmeler
Ayşe Öktem
Olgularla Kutanöz Mozaisizm
Deniz Akkaya
Olgularla Tanıya Götüren İpuçları
Deniz Yücelten
15:15-15:30 Tartışma
15:30-16:30 LİTERATÜRDEN SEÇKİLER-I
Oturum Başkanı: Ahmet Yaşar Turanlı
Journal of the American Academy of Dermatology
Deniz Demirseren
British Journal of Dermatology
Burcu Beksaç
Journal of the European Academy of Dermatology/JAMA Dermatology
Efsun Tanaçan
16:15-16:30 Tartışma
16:30-17:30 GÜZEL YAŞ ALMA YÖNTEMLERİ-I
Oturum Başkanları: Gönül Ergenekon, Pelin Koçyiğit
Botulinum Toksin Uygulamaları
Pelin Koçyiğit
Lazerler ile Rejuvenasyon (Ablatif, Non-ablatif)
Yasemin Oram
Lazer Dışı Cihazlar ile Rejuvenasyon (RF, USG, IPL)
Hilal Gökalp
Enjeksiyon Uygulamaları ile Rejuvenasyon
Başak Yalıcı Armağan
17:18-17:30 Tartışma
19:30-20:30 YUVARLAK MASA TOPLANTISI (Katılım kayıt ile sınırlıdır.)
HOW TO GET A MANUSCRIPT ACCEPTED
Konuşmacı: Dirk Elston

 

CUMHURİYET SALONU

08.30-09.30 AÇILIŞ TÖRENİ
09:30-10:30 KONFERANS
Moderatör: Deniz Seçkin
APPROACH TO DIAGNOSIS BASED ON COLOR, MORPHOLOGY AND DISTRIBUTION
Dirk Elston
10:30-11:00 ARA
11:00-12:00 ATOPİK DERMATİT: ENDOTİPLER VE KLİNİK ÖZELLİKLER
Oturum Başkanları: Serap Utaş, Nilgün Şentürk
Atopi Temelleri ve Atopik Dermatit Endotipleri
Nilgün Şentürk
Atopik Dermatit Klinik Özellikler
Serap Utaş
Erişkin Hastada Ne Zaman Atopik Dermatit Düşünülmeli?
Esen Özkaya
Atopik Dermatit Hastalık Şiddet Ölçütleri
Rafet Koca
11:48-12:00 Tartışma
12:00-13:00 KONFERANS
Moderatör: Gül Erkin Özaygen
HOW AND WHERE TO PERFORM BIOPSY?
Dirk Elston
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-15.00 OTOİMMÜN BÜLLÜ HASTALIKLARDA GÜNCELLEMELER
Oturum Başkanı: Rıfkiye Küçükoğlu, Soner Uzun
Pemfigusta Kanıta Dayalı Güncellemeler
Savaş Yaylı
Pemfigusta Öğreten Olgular
Soner Uzun
Pemfigoid de Kanıta Dayalı Güncellemeler
Rıfkiye Küçükoğlu
Pemfigoid'de Öğreten Olgular
Soner Uzun
14:48-15:00 Tartışma
15:00-15:30 ARA
15:30-16:30 PSORİAZİS VE YÖNETİMİNDE GELİŞMELER
Oturum Başkanları:Tülin Ergun, Emel Bülbül Başkan
Bireyselleştirilmiş Tedaviye Doğru: Katmanlandırma ve Biyobelirteçler
Emel Bülbül Başkan
Komorbiditeler ve Özel Hasta Grupları ile Bütüncül Yaklaşım
Esra Adışen
Erken Psoriatik Artrit Nedir?
Umut Kalyoncu
Hasta Gözüyle Psoriazis
Aslı Hapa
16:18-16:30 Tartışma
16:30-17:30 SIK GÖRÜLEN, AZ KONUŞULANLAR
Oturum Başkanı: Emel Fetil
Yüzeyel Mantar Enfeksiyonları
Emel Fetil
Bakteriyel Deri Enfeksiyonlar
Emine Tamer
Viral Deri Enfeksiyonları
Evren Odyakmaz
17:15-17:30 Tartışma
17:30-18:30 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU
20:00-21:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ

 

100. YIL SALONU

10:30-11:00 ARA
11:00-12:00 SAÇ HASTALIKLARINDA GÜNCELLEMELER
Oturum Başkanı:Tülin Güleç
Trikolojide Tanısal Gereçler
Tülin Güleç
AGA/TE Tipi Saç Dökülmesinde Tedaviye Yaklaşım
Özlem Dicle
FFA ve Diğer Skarlı Alopesilerde Güncel Tedaviler
Deren Özcan
11:45-12:00 Tartışma
12:00-13:00 ROZASEA VE DEMODEKS İLİŞKİSİ VE YÖNETİM STRATEJİLER
Oturum Başkanı: Afet Akdağ Köse
Demodikozis
Derya Uçmak
Rozaseada Medikal Tedavi
Ayşe Serap Karadağ
Rozaseada Işık Bazlı Tedaviler
Başak Yalıcı Armağan
12:45-13:00 Tartışma
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-15.00 VİTİLİGODA YENİ YAKLAŞIMLAR VE TEDAVİ SEÇENEKLER
Oturum Başkanı: Ayten Ferahbaş
Klinik ve Sınıflamada Yenilikler
Bengü Çevirgen Cemil
Vitiligoda Güncel Tedavi
Seray Külcü Çakmak
Vitiligoda Gelecek Tedaviler, Suplementler ve Diyet
Bilge Fettahoğlu Karaman
14.45-15.00 Tartışma
15:00-15:30 ARA
15:30-16:30 OLGULARLA AKNEDE GÜNCEL YÖNETİM
Oturum Başkanı: Nilsel İlter
Olgularla Akne Vulgaris ve Topikal Tedavi
Pelin Koçyiğit
Olgularla Akne Vulgaris ve Sistemik Tedavi
Nilsel İlter
Olgularla Aknede Skar Yönetimi
Ayşenur Botsalı
16:15-16:30 Tartışma
16:30-17:30 MELAZMAYA YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Server Serdaroğlu, Gonca Gökdemi
Melazmada Topikal Uygulamalar
Özge Aşkın
Melazmada Enjeksiyon Tedaviler
Gonca Gökdemir
Melazmada Lazerler ve Enerji Bazlı Tedaviler
Ömür Tekeli
17:15-17:30 Tartışma
17:30-18:30 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU

 

BAŞKENT SALONU

10:30-11:00 ARA
11:00-11:30 UYDU SEMPOZYUM 1
11:30-11:45 ARA
11:45-12:15 UYDU SEMPOZYUM 2
12:15-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:30 UYDU SEMPOZYUM 3
14:30-14:45 ARA
14:45-15:15 UYDU SEMPOZYUM 4
15:15-15:30 ARA
15:30-16:30 MERCEK ALTINDA
Oturum Başkanı: Hamdi Memişoğlu
Demodeks-Skabiyes
Aslan Yürekli
Tzanck İnceleme
Murat Durdu
Layşmanyazis
Mehmet Harman
16:15-16:30 Tartışma
16:30-17:30 LİTERATÜRDEN SEÇKİLER-II
Oturum Başkanı: Ayla Gülekon
Dermatologic Surgery
Ece Erbağcı
Pediatric Dermatology
Göknur Kalkan
Journal of Cosmetic Dermatology
Filiz Canpolat
17:15-17:30 Tartışma
17:30-18:30 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU

 

CUMHURİYET SALONU

08:30-09:30 OLGULARLA OTOİNFLAMATUVAR HASTALIKLAR
Oturum Başkanı: Ayşe Boyvat
Behçet Hastalığı
Ayşe Boyvat
Monogenik Sendromik Otoinflamatuvar Hastalıklar
Yelda Bilginer
Akne İlişkili Otoinflamatuvar Hastalıklar
Sühan Günaştı
09:15-09:30 Tartışma
09:30-10:30 KONFERANS
Moderatör: Ayşen Karaduman
GENODERMATOZLAR: ÖĞRETEN OLGULARIM
Can Baykal
10:30-11:00 ARA
11:00-12:00 ÜRTİKER TANI VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Oktay Taşkapan, Melih Akyol
Kronik Spontan Ürtikerde 2023 Güncellemeleri
Melih Akyol
Ürtikerde Ayırıcı Tanı-Ürtikeryal Dermatozlar
Ragıp Ertaş
Kronik İndüklenebilir Ürtikerlerde Tanı ve Tedavi
Oktay Taşkapan
Ürtikerde Gelecek Tedaviler
Bahar Sevimli Dikicier
11:48-12:00 Tartışma
12:00-13:00 KONFERANS
Moderatör: Sedef Şahin
AKRAL VE TIRNAK LEZYONLARINDA DERMOSKOPİ
Bengü Nisa Akay
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 KONFERANS
Moderatör: Can Baykal
GEN VE ÖTESİ: EPİGENETİK HAYATIMIZI NASIL ETKİLİYOR?
Ferda Perçin
15:00-15:30 ARA
15:30-16:30 KUTANÖZ ALERJİ
Oturum Başkanı: Esen Özkaya
Prensiplerden Yeniliklere Yama Testi
Esen Özkaya
Kontakt Dermatit: Son 5 Yılın Seçilmiş Alerjenleri
Andaç Salman
Nadir Kutanöz Alerjiler: Kontakt Ürtiker, Lateks ve Gıda Alerjileri
Oktay Taşkapan
16:15-16:30 Tartışma
16:30-17:30 KOZMETİK DERMATOLOJİDE MERAK EDİLENLER
Oturum Başkanları: Hakan Erbil, Recep Dursun
Eksozom Uygulamaları
Evşen Altunay
Stromal Vasküler Faktör Uygulamaları
Pelin Eşme
Saç Ekimi: Kime? Nasıl? Ne Zaman?
Arzu Karataş
Dermatolojide Parenteral Takviyeler
Ayşe Akman
17:18-17:30 Tartışma
17:30-18:30 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU

 

100. YIL SALONU

08:30-09:30 YA SONRA: İNFESTASYON ve ISIRIKLAR
Oturum Başkanları: Erbak Gürgey, Akın Aktaş
Afet Tıbbında Bitlenme ve Uyuz
Murat Durdu
Kene Isırıkları
Sevgi Çerçi
Örümcek ve Akrep Isırığı, Yılan Sokmaları
Ali Güzelsoy
Su Kaynaklı Envonamasyonlar
Deniz Demircioğlu
09:18-09:30 Tartışma
09:30-10:30 HASTAM MELANOM: NASIL YÖNETECEĞİM?
Moderatör: Fezal Özdemir
Melanomda Öğreten Olgularım
Fezal Özdemir
Patolojik Raporlama, Evreleme, SLNB
Gül Erkin Özaygen
Primer ve Metastatik Melanomda Adjuvan Tedavi
Ömer Dizdar
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00 ARA
11:00-12:00 OLGULARLA TIRNAK HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Fatih Göktay, Güneş Gür
Batık Tırnak: Öğreten Olgular
Gülru Erdoğan
Melanonişi-Subungual Melanoma
Gamze Erfan
Sistemik Hastalıkların Tırnak Bulguları
Güneş Gür
Eritronişi-Psödokistler-Neoplaziler
Fatih Göktay
11:48-12:00 Tartışma
12:00-13:00 HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER
Oturum Başkanları: Nilgün Atakan, Erkan Alpsoy
Biyolojik Tedavinin Temelleri
Tülin Ergun
Paradoksal Reaksiyonlar
Erkan Alpsoy
Biyolojik Tedavide Son Görüş ve Güncellemeler
Murat Borlu
Yeni Topikaller
Algün Polat
12:48-13:00 Tartışma
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 HASTAM GEBE: OLGULARLA TEDAVİSEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Sevgi Bahadır , Meral Ekşioğlu
Nevus ve Melanoma
Sedef Şahin
Ürtiker
Meltem Uslu
Psoriazis
Neslihan Demire
İnfestasyon ve Isırıklar
Sema Koç
14:48-15:00 Tartışma
15:00-15:30 ARA
15:30-16:30 OLGULARLA DERMATOONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Nahide Onsun, Murat Öztaş
Aktinik Keratoz ve SHK: Olgularla Dermoskopik Patolojik Korelasyon
Bengü Nisa Akay
Olgularla SHK Tedavi Yönetimi
Bengü Gerçeker Türk
BHK: Olgularla Dermoskopik Patolojik Korelasyon
Duru Tabanlıoğlu Onan
Olgularla BHK Tedavi Yönetim
Gülsüm Gençoğlan
16:18-16:30 Tartışma
16:30-17:30 GÖREVİMİZ TEHLİKE
Oturum Başkanları: Rebiay Kıran, Meltem Önder
Anaflaksi ve Mast Hücre Aktivasyon Sendromu
Ebru Damadoğlu
Eritrodermi: Tanı-Tedavi-Takip
Selma Emre
Çocuk ve Erişkinde SJS-TEN
Rebiay Kıran
DRESS Mi? VRESS Mi
Yıldız Hayran
17:18-17:30 Tartışma
17:30-18:30 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU

 

BAŞKENT SALONU

08:30-09:30 ATOPİK DERMATİT: KOMORBİDİTELER VE TEDAVİ
Oturum Başkanı: Güzin Özarmağan
Atopik Dermatit Komorbiditeler
Kenan Aydoğan
Deri Bariyeri, Deri Bakımı ve Nemlendiriciler
Emel Öztürk Durmaz
Orta ve Şiddetli Atopik Dermatit Yönetimine Uzun Vadeli Yaklaşım
Levent Çınar
09:15-09:30 Tartışma
09:30-10:30 ESKİDEN YENİYE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
Oturum Başkanı: Osman Köse
Maymunçiçeği
Alpay Azap
HPV/Kondiloma Aküminatada Yenilikler ve Aşılama
Pelin Kartal
Genital Ülsere Yaklaşım
Osman Köse
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:10 ARA
11:00-11:30 UYDU SEMPOZYUM 5
11:30-11:45 ARA
11:45-12:15 UYDU SEMPOZYUM 6
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:30 UYDU SEMPOZYUM 7
14:30-14:45 ARA
14:45-15:15 UYDU SEMPOZYUM 8
15:15-15:30 ARA
15:30-16:30 TANIDAN TEDAVİYE HİDRADENİTİS SÜPÜRATİVADA GÜNCEL STRATEJİLER
Oturum Başkanları: Başak Yalçın, Esra Adışen
Mikrobiyom, Mikrobiyal Direnç ve Biofilm
Didem Dinçer Rota
Hastalık Fenotipleri ve Medikal Tedavi
Başak Yalçın
Girişimsel Yöntemler ile Tedavi
Tuğrul Dereli
Şiddetli Hidradenitis Süpürativada Cerrahi
Sezai Levendoğlu
16:18-16:30 Tartışma
16:30-17:30 OLGULARLA PEDİATRİK DERMATOLOJİ–II
Oturum Başkanı: Neslihan Şendur
Olgularla Psoriazis
Neslihan Şendur
Olgularla Alopesi Areata
Ahu Yorulmaz
Olgularla Morfea
Özge Başaran
17:15-17:30 Tartışma
17:30-18:30 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU

 

CUMHURİYET SALONU

08:30-09:30 DERMATOLOJİDE KIRMIZI BAYRAKLAR
Oturum Başkanı: Aynur Akyol
Yenidoğan ve Çocuklarda Ciddi Kutanöz Hastalıklar
Güliz İkizoğlu
Eskarla Giden Kutanöz Hastalıklar
Özlem Su Küçük
Kozmetik Dermatolojde Katastrofik Olgular
Hakan Erbil
09:15-09:30 Tartışma
09:30-10:30 KONFERANS
Moderatör: Fatih Göktay
WHITE ORAL LESIONS - WHY ARE THEY WHITE?
Eckart Haneke
10:30-11:00 ARA
11:00-12:00 OLGULARLA DERMATOPATOLOJİ
Oturum Başkanları: Alpaslan Acar, Özay Gököz
Melanom
Özay Gököz
Non-Melanom Deri Kanserleri
Gül Erkin Özaygen
Kutanöz Lenfomalar
Duygu Gülseren
Tanınız Nedir?
Nilsel İlter
11:48-12:00 Tartışma
12:00-13:00 KONFERANS
Moderatör: Günseli Öztürk
İKİ GÖRÜŞ: DERİ KANSERLERİNİN TEDAVİSİ
Mohs Cerrahisi-Üç boyutlu (3D) Cerrahi

Bengü Gerçeker Türk
Olgularla Klinik Pratik Uygulamalar
Tuğrul Dereli
12:50:13:00 Tartışma
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 YARADA YENİ NE VAR?
Oturum Başkanı:Yalçın Tüzün
Yara İyileşmesinde Yenilikler
Ozan Erdem
Olgularla Yara Bakımı
Şebnem Aktan
Epidermolizis Bülloza’da Yara Bakımı ve Yara Örtüleri
Ahmet Metin
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:30 ARA
15:30-16:30 KONFERANS
Moderatör: Seher Bostancı
SURGERY OF MALIGNANT NAIL TUMORS
Eckart Haneke
16:30-17:30 ÖDÜL ve KAPANIŞ TÖRENİ
20:00-24:00 GALA YEMEĞİ

 

100. YIL SALONU

08:30-09:30 KUTANÖZ LENFOMALAR: TEDAVİ, ALT TİPLER VE UFUKLAR
Oturum Başkanı: Hatice Şanlı
Erken ve İleri Evre MF’te Tedavi Algoritması
Hatice Şanlı
MF: Alt Tipleri ve Varyantları
Dilek Bayramgürler
KTHL’de Yeni Molekül ve Belirteçler
Seçil Vural
09:15-09:30 Tartışma
09:30-10:30 UV VE DERİ: HEM DOST HEM DÜŞMAN
Oturum Başkanı: Nihal Kundakçı
2023’te Fototerapinin Yeri
Dilek Gençosmanoğlu
Işıkla İndüklenen Dermatozlarda Tanısal İpuçları
Ekin Şavk
Fotokorunmada Yeni Gelişmeler
Simin Ada
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00 ARA
11:00-12:00 OLGULARLA PEDİATRİK DERMATOLOJİ-III
Oturum Başkanı: Sibel Ersoy Evans
Olgularla Tırnaktan Tanıya Genodermatozlar
Can Baykal
Pediatrik Melanositik Lezyonlara Yaklaşım
Özlem Özbağcivan
Olgularla Neonatal Püstül-Bül
Zeynep Topkarcı
11:45-12:00 Tartışma
12:00-13:00 GÜZEL YAŞ ALMA YÖNTEMLERİ II
Oturum Başkanları: Başak Kandi, Berna Şanlı
Fasyal Anatomi
Başak Kandi
Olgularla Üst Yüz Dolgu Uygulamaları
Neslihan Dolar
Olgularla Orta Yüz Dolgu Uygulamaları
Hande Ulusal
Olgularla Alt Yüz Dolgu Uygulamaları
Berna Şanlı
12:48-13:00 Tartışma
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 DERMATOLOJİDE JAK İNHİBİTÖRLERİ
Oturum Başkanları: Mehmet Ali Gürer, Müzeyyen Gönül
Alopesi Areata ve Vitiligo
Burhan Engin
Psoriazis ve Psoriatik Artrit
Müzeyyen Gönül
Atopik Dermatit ve Diğer Endikasyonlar
Esra Pancar Yüksel
Güvenlik Verileri ve Güncel Öneriler
Neslihan Akdoğan
14:48-15:00 Tartışma
15:00-15:30 ARA
15:30-16:30 MERAK EDİLENLER
Oturum Başkanı: Emel Öztürk Durmaz
Aromaterapi
Emel Öztürk Durmaz
Deri Hastalıklarında Akupunktur
Elif Demirgüneş
Probiyotik-Prebiyotikler
Meltem Yalınay
16:15-16:30 Tartışma

 

BAŞKENT SALONU

08:30-09:30 GİRİŞİMSEL DERMATOLOJİDE PÜF NOKTALARI
Oturum Başkanı: Zafer Kurumlu
Kriyoterapide Püf Noktaları
Aylin Türel Ermertcan
Koter Uygulamalarında Püf Noktaları
Şirin Pekcan Yaşar
Lokal Anestezi ve Cerrahide İpuçları
Ezgi Sarıkaya Solak
09:15-09:30 Tartışma
10:30-11:00 ARA
11:00-11:30 UYDU SEMPOZYUM 9
11:30-11:45 ARA
11:45-12:15 UYDU SEMPOZYUM 10
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:30 UYDU SEMPOZYUM 11
14:30-14:45 ARA
14:45-15:15 UYDU SEMPOZYUM 12
15:15-15:30 ARA

 

CUMHURİYET SALONU

09:00-15:45 DERMOSKOPİ KURSU
09:00-10:30 Dermoskopiye Giriş
Oturum Başkanları: Fezal Özdemir, Şirin Pekcan Yaşar
09:00-09:15 Teknik ve Fiziksel Özellikler, Kullanım İlkeleri
Ercan Arca
09:15-09:30 Dermoskopik Yapıları Tanıyalım
Özlem Özbağçıvan
09:30-09:45 Dermatopatolojik Korelosyon
Şirin Pekcan Yaşar
09:45-10:00 Algoritmalarla Yaklaşım
Fezal Özdemir
10:18-10:30 Tartışma
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45-12:00 Dermoskopide Tanı-1
Oturum Başkanları: Ercan Arca, Gülsüm Gençoğlan
10:45-11:00 Melanositik Selim Lezyonlarda Dermoskopi
Seçil Vural
11:00-11:15 Melanom
Gülsüm Gençoğlan
11:15-11:30 Non-Melanositik Selim Lezyonlarda Dermoskopi
Aslı Vefa Turgut Erdemir
11:30-11:45 Non-Melanositik Kanserlerde Dermoskopi
Duru Tabanlıoğlu Onan
11:48-12:00 Tartışma
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:15 Dermoskopide Tanı-2
Oturum Başkanları: M. Tuhan Şahin, Bengü Nisa Akay
13:00-13:15 Nadir Benign ve Malign Tümörlerde Dermoskopi
İkbal Esen Aydıngöz
13:15-13:30 Yüz ve Dermoskopi
Özgür Timurkaynak
13:30-13:45 Özel Alanlarda Dermoskopi
Ayşe Anıl Karabulut
13:45-14:00 Deri Tiplerine Göre Dermoskopi
Bengü Nisa Akay
14:03-14:15 Tartışma
14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-15:45 Dermoskopi Başka Nerede?
Oturum Başkanları: Sedef Şahin, Gamze Erfan
14:30-14:45 Genel Dermatolojide Dermoskopi
Duygu Gülseren
14:45-15:00 Pediatrik Hastalarda Dermoskopi
Sedef Şahin
15:00-15:15 Kozmetik Dermatolojide Dermoskopi
Gamze Erfan
15:15-15:33 Sürpriz Vakalar
M.Turhan Şahin
15:30-15:45 Tartışma

 

100. YIL SALONU

13:30-18:00 YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ İÇİN FOTOTERAPİ KURSU
Oturum Başkanları: Ayşen Karaduman, Ertan Yılmaz
13:30-14:50 FOTOTERAPİ VE UYGULAMALARINDA TEMEL KAVRAMLAR
13:30-13:50 Fototerapinin Temelleri-1
Simin Ada

UV ışınları
Elektromanyetik Spektrumu
Işık ve Deri Etkileşimi
UV Işınlarının Dermatolojide Kullanımı (UVB, DarbandUVB, UVA,UVA1, görünür ışık vs)
Fototerapi Yöntemleri Nelerdir?
Fototerapinin Başlıca Endikasyonları ve Beklenen Tedavi Yanıtları
13:50-14:10 Fototerapinin Temelleri-2
Ayda Acar

Temel Kavramlar
Deri Tipler
Doz, Kümülatif Doz, Max Doz, Doz Artışı Nasıl Yapılır?
MED, MFD
Fototerapi Sonrası Oluşan Eritem Nedir, Eritem Gelişiminde Doz Ayarlaması Nasıl Yapılır?
14:10-14:30 Fototerapi Ünitesinde Kullanılan Ekipman ve Cihazlar: Bakım, Kalibrasyon ve Güvenlik Önerileri
Dilek Seçkin
14:30-14:50 Fototerapi Öncesi Hasta Değerlendirilmesi ve Bilgilendirilmesi, Çalışan Güvenliği
Kenan Aydoğan
14:50-15:20 KAHVE ARASI
15:20-16:10 DERMATOLOJİDE FOTOTERAPİNİN KULLANIMI
Oturum Başkanları: Ayşen Karaduman, Ertan Yılmaz
15:20-15:50 Fototerapide Protokoller
Bengü Çevirgen Cemil

UVB, PUVA, UVA1, Lokal Tedaviler ve Mikrofototerapi
15:50-16:10 Fototerapide Akut ve Kronik Yan Etkiler ve Yönetimi
Tuğba Atçı

Fototerapinin Akut ve Kronik Yan Etkileri
Katarakt ve Göz Koruması
Deri Kanseri ve Yüz Koruması
Genital SCC ve Genital Koruma
Eritem ve Doz Modifikasyonu
Hastalık Alevlenmesi ve Yapılacaklar
Polimorf Işık Erüpsiyonu ve Doz Modifikasyonu
Yan Etki ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
16:10-16:40 KAHVE ARASI
16:40-17:40 VİDEOLAR İLE PRATİKTEKİ UYGULAMALAR
Oturum Başkanları: Ayşen Karaduman, Ertan Yılmaz
16:40-16:55 Hasta ile Görüşme ve Onam
Ayşen Karaduman

Video ile Fototerapi Uygulaması Öncesi Hasta ile Görüşme
Hastanın Bilgilendirilmesi
Yüz ve Genital Koruma
Gözlük
Onam Formları
PUVA İçin İlaç Kullanım Önerileri
16:55-17:10 Fototest-Fotoyama Uygulamaları
Dilek Seçkin

Video ile Fototest ve Fotoyama Testi Uygulamaları Hangi Durumlarda Fototest Yapmak Gerekli?
17:10-17:25 Mikrofototerapi ve UVA-1
Murat Öztaş

Video ile Mikrofototerapi ve UVA-1 Uygulaması
17:25-17:40 Banyo PUVA
Ayşe Öktem

Video ile Banyo PUVA Uygulaması
17:40-18:00 TARTIŞMA ve SERTİFİKALARIN DAĞITILMASI

 

BAŞKENT SALONU

Kurs Moderatörleri: Hakan Erbil, Başak Yalıcı Armağan
Botulinum Toksin Uygulamaları Dolgu Uygulamaları İp Uygulamaları Mezoterapi Uygulamaları
Berna Şanlı Hande Ulusal Başak Kandi Pelin Eşme
09.00–10.30 A B C D
10.30-10.45 ARA
10.45-12.15 B C D A
12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.00 C D A B
15.00-15.15 ARA
15.15-16.45 D A B C
 • Kurs Ekstra Ücrete Tabiidir.
 • Kozmetoloji Kursu 10 Kişilik Gruplar Halinde Belirtilen Rotasyonlar Şekilde Gerçekleştirilecektir

GENEL BİLGİLER

Kongre Merkezi

Sheraton Ankara Otel & Kongre Merkezi

Kongre Tarihi

15-19 Kasım 2023

Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir. Uluslararası davetli konuşmacıların oturumlarında simultane tercüme yapılacaktır.

Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi: 1 Haziran 2023
İndirimli Kayıtların Son Günleri: 2 Haziran 2023
Son Bildiri Gönderme Tarihi: 30 Eylül 2023
Otel Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023
Otel Çıkış Tarihi: 19 Kasım 2023
Bilimsel Program Başlangıç: 15 Kasım 2023
Bilimsel Program Bitiş: 19 Kasım 2023

Kongre Davet Mektubu

Katılımcılar; kongre katılımlarını, kurumlarına ibraz etmek üzere katılım belgelerini GenX Kongre Organizasyon’dan talep edebilirler

Katılım Belgeleri

Kongre kapanış günü kayıt masalarından verilecektir.

Yaka Kartları

Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılara yaka kartları kayıt masalarından verilecektir. Yaka kartlarının toplantı süresince takılması gerekmektedir.

Kongre Çantaları

Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılara kongre çantaları kayıt masalarından verilecektir.

ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre ve Organizasyon firmasını toplantı resmi acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz. lutfutatsempozyumu2023@genx.com.tr

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri özeti son gönderim tarihi: 30 Eylül 2023

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları
 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Örn: Mehmet Yılmaz
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar
Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

KAYIT & KONAKLAMA
KAYIT
  2 Haziran 2023 Sonrası
*Uzman (Üye) 6.000 ₺
Uzman (Üye Olmayan) 6.250 ₺
*Asistan (Üye) 5.000 ₺
Asistan (Üye Olmayan) 5.250 ₺
Firma Temsilcisi 6.500 ₺
Firma Temsilcisi (Stant Açmayan) 8.000 ₺

Kayıt ücretine dâhil olan hizmetler:

KONAKLAMA
  15 Ağustos 2023’e kadar
Sheraton Otel (15-19 Kasım 2023 / 4 Gece) 1.110 €

15 Ağustos 2023 tarihinden itibaren konaklama ücretleri %20 oranında artış ile revize edilecektir. Konaklama ücretine KDV dahil değildir.

TRANSFER

Havalimanı - Otel arası 15 Kasım tarihinde geliş ve 19 Kasım tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transfer ücreti kişi başı tek yön 50 € ‘dur.

Kayıt Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası
GenX Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka Garanti Bankası
Şube Adı ve Kodu Üsküdar Çarşı - 740
Hesap Adı Geniks Kongre Org. Ve Tur. Hizm. Tic. LTD Sti
IBAN (TL) TR82 0006 2000 7400 0006 2985 08
İptal Şartları

İLETİŞİM

BİLİMSEL SEKRETERYA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı
Adres: 06230 Sıhhiye – Ankara
Doç. Dr. Sibel Doğan Günaydın
sibel.dogan@hacettepe.edu.tr

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Adres: İcadiye Cad. No:3 Kuzguncuk 34674 / İstanbul
T: 0216 310 11 00
F: 0216 310 06 00
lutfutatsempozyumu2023@genx.com.tr